Návykové látky

Návykové látky

Návykové látky neboli drogy, jsou psychotropní látky, které ovlivňují duševní stav člověka. Působí negativně na lidský organizmus, poškozují vnitřní orgány, především játra, kde se rozkládají. Jsou návykové. Způsobují závislost, která je časově i finančně náročná.

Slovo droga má dva významy. Droga je označení pro surovinu rostlinného nebo živočišného původu, která má léčivé účinky nebo se z ní léčivé látky připravují. Druhý význam slova droga je omamná psychotropní látka (OPL), která ovlivňuje duševní stav člověka. Drogy dělíme dle zákona na legální a ilegální a podle původu na přírodní a syntetické. Dále můžeme rozdělit drogy podle několika kritérií.

Organická rozpouštědla

Alkohol (ethanol) je společně s nikotinem nejrozšířenější drogou na světě. V některých státech světa je ilegální. Ovlivňuje činnost nervové soustavy a může být příčinou smrti (přímo i nepřímo). Odbourávání alkoholu v těle člověka probíhá poměrně pomalu, při odbourávání vznikají meziprodukty, např. jedovatý acetaldehyd, který je příčinou tzv. kocoviny, při které dochází k bolestem hlavy, nevolnosti, zvracení apod.

Toluen je nejčastěji zneužívané rozpouštědlo. Při vdechování poškozuje dýchací cesty. Při jeho zneužívání dochází poškození jaterní tkáně a vzniká riziko nechtěného předávkování, které je velmi vysoké.

Stimulační drogy

Stimulační drogy jsou návykové látky, které povzbuzují činnost organizmu. Patří mezi ně nikotin, kofein, kokain, pervitin.

Nikotin je obsažen v listech tabáku virginského. Kouření tabáku je jednou z nejčastějších příčin vážných onemocnění a úmrtí člověka (rakovina plic).

Kofein je obsažen v kávových bobech a listech čajovníku (thein). Povzbuzuje činnost mozkové kůry, zahání pocit únavy, podporuje činnost srdce.

Kokain je silná stimulační droga v podobě bílého prášku. Je obsažen v listech koky pravé. Aplikuje se šňupáním. Ovlivňuje centrální nervovou soustavu. Abstinenční příznaky se projevují jako stavy deprese, úzkosti, únavy a neklidu. Je vysoce návykový.

Pervitin (amfetamin) je silná stimulační syntetická droga, která se zneužívá ke zvýšení výdrže, vybuzení sil, zvýšení sebevědomí, potlačení pudu sebezáchovy a únavy. Aplikuje se nitrožilně. Po odeznění účinku nastává únava a vyčerpání, deprese a strach. První příznak závislosti se projevuje nápadným hubnutím.

Konopné drogy

Konopné drogy se připravují z konopí setého nebo konopí indického.

Marihuana se aplikuje kouřením sušených a rozmělněných listů konopí setého nebo indického.

Hašiš je lisovaná pryskyřice konopí setého.

Účinnou látkou konopných drog je delta-9-tetrahydrokanabinol – THC. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná „vysmátost“, kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč. Hašiš má podobné účinky jako marihuana.

Halucinogeny

Halucinogeny jsou drogy, které způsobují barevné vidění, sluchové halucinace a snižují pocit únavy.

Extáze je synteticky vyrobená droga ve formě tablet. Má silné stimulační účinky, člověk je schopen neustálé fyzické aktivity až do vyčerpání organizmu.

Lysohlávky jsou houby, které mají silné halucinogenní účinky.

LSD je diethylamid kyseliny lysergové, který je obsažen v paličkovici nachové, nebili námelu. Jedná se o velmi silnou drogu, kdy velmi malé množství dokáže způsobit silné halucinace a často i smrt.

Opiáty

Opiáty jsou velmi silné a nebezpečné drogy. Patří mezi ně hlavně opium a heroin.

Opium je látka obsažená v nezralých makovicích.

Heroin je bílý nebo hnědý prášek, který se vyrábí z opia. Tlumí bolest a má euforické účinky. Aplikuje se šňupáním nebo nitrožilně. Vzniká u něho velmi rychle fyzická i psychická závislost, která se může projevit i po podání první dávky. Hrozí u něj velmi vysoké nebezpečí předávkování.

 

Zpět na úvod

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov