Plasty

Plasty

Plasty jsou makromolekulární látky, vyrobené synteticky nebo z přírodních látek organických látek, které se dají za určitých podmínek tvarovat. Dělíme je na termoplasty, které se dají tvarovat při zvýšené teplotě, a reaktoplasty, které můžeme tvarovat do určité doby. Po chemické reakci z látkou zvané tužidlo dojde k jejich vytvrzení a již je nelze tvarovat.

Polymerace

Polymerace je chemická reakce, při které z velkého počtu molekul monomeru vzniká jedna velká makromolekula, zvaná polymer. Podmínkou polymerace je, aby v každém monomeru byla alespoň jedna násobná vazba. Při polymeraci se dvojná vazba štěpí a dochází k postupnému slučování monomerů do jedné makromolekuly.

Reagují-li, při polymeraci pouze molekuly jednoho monomeru vzniká nám polymer. V případě, že reagují dva a více monomerů, vzniká nám kopolymer.

Mezi nejvýznamnější plasty můžeme zařadit polyethylen, polypropylen, polyvinylchlorid, polystyren a teflon.

Polyethylen (PE) je pevný a odolný vůči vodě. Teplem je leze tvarovat a svařovat. Používá se pro výrobu fólií, hraček, nejrůznějších obalů, vodoinstalatérských zařízení a hadic.

Polypropylen (PP) má velmi podobné vlastnosti jako polyethylen. Používá se pro izolaci elektrických kabelů, vyrábí se z něj odpadkové koše, netkané textilie, obaly na potraviny, lana a mnoho dalších.

Polystyren (PS) je tvrdý a pevný, odolný proti vodě, anorganickým látkám. Je dobrý tepelný a zvukový izolátor. Vyrábí se z něj nejrůznější užitkové předměty, misky, kelímky, obklady aj. Pěnový polystyren se využívá jako tepelný izolátor ve stavebnictví a v chladírenství.

Polyvinylchlorid (PVC) je odolný proti kyselinám a hydroxidům, je to dobrý elektroizolátor. Je málo odolný proti vyšším teplotám a mrazu. Z neměkčeného PVC se zhotovují nádrže na vodu, zásobníky, potrubí, části nábytku aj. Z měkčeného PVC se zhotovují podlahoviny, fólie, pláště do deště, hračky, hadice, ubrusy aj. Používá se též pro výrobu lepidel a laků.

Polytetrafluorethylen (TEFLON) je velmi pevná a mimořádně chemicky odolná látka. Odolává velkému rozmezí teplot od -250 do 250 °C. V molekule teflonu jsou všechny atomy vodíku nahrazeny atomy fluoru. Jedná se tedy o sloučeninu uhlíku a fluoru. Využívá se pro povrchovou úpravu nádobí a chemických zařízení, při výrobě součástek pro leteckou a raketovou techniku a na výrobu skluznic lyží.

Syntetická vlákna

Syntetická vlákna se používají jako náhrada přírodních vláken nebo se s nimi kombinují. Vyrábí se z některých plastů. Syntetická vlákna jsou nemačkavá, rychle schnou a velmi snadno se ošetřují. Jejich velkou nevýhodou je hořlavost a skutečnost, že nesají pot a snadno se nabíjejí elektrostatickou elektřinou. Někteří jedinci mohou být na syntetická vlákna alergičtí.

Polyamidová vlákna se na trhu vyskytují pod obchodními názvy nylon a silon. Výrobu silonu vynalezl český chemik prof. Otto Wichterle a výrazně se zasloužil o jeho tuzemskou výrobu. Polyamidová vlákna se používají na výrobu jemných punčochových kalhot, plavek, dámského spodního prádla a záclon.

Polyesterová vlákna se používají jako materiál na výrobu oděvů, záclon a koberců. Polyesterová vlákna se často kombinují s přírodní vlnou a vzniklá tkanina se nazývá tesil.

Elastická vlákna jsou velmi pružná. Často se kombinují s jinými vlákny ať již se syntetickými nebo přírodními, kterým dodávají elastičnost.


Kaučuky

Kaučuky jsou přírodní nebo syntetické polymery, které slouží pro výrobu pryže (gumy). Pryž se vyrábí z kaučukové směsi reakcí se sírou, kterou nazýváme vulkanizace. Pryže jsou látky, které jsou schopny odolávat velké deformaci a poté se vrátit zpět do původního stavu. Pryže se používají pro výrobu gumové obuvi, hraček, míčů, ale především pro výrobu pneumatik.

 

Zpět na úvod

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov