Test 8

SCORM kvíz
Návykové látky neboli drogy

jsou léčivé přípravky, které nejsou zdraví škodlivé.
jsou látky, které se extrahují z rostlin a působí pozitivně na lidský organizmus.
jsou psychotropní látky, které ovlivňují duševní stav člověka a působí negativně na lidský organizmus.
jsou látky, které se vyrábějí synteticky a dají se koupit v lékárnách.

Alkohol

ovlivňuje činnost nervové soustavy a může být příčinou smrti.
je syntetická droga, která je nelegální.
povzbuzuje činnost nervové soustavy a zahání pocit únavy. Po požití je člověk soustředěnější a aktivnější.
má silné stimulační účinky, člověk je schopen neustálé fyzické aktivity až do vyčerpání organizmu.

Nikotin

je obsažen v kávových bobech a listech čajovníku. Povzbuzuje činnost mozkové kůry, zahání pocit únavy a podporuje činnost srdce.
je obsažen v listech tabáku virginského. Společně s alkoholem je nejrozšířenější drogou na světě.
je obsažen v listech tabákovníku a obsahuje účinnou látku diethylamid kyseliny lysergové.
je zcela neškodný, stejně jako kouření cigaret, proto je zcela legální.

Patří mezi opiáty. Jedná se o bílý nebo hnědý prášek. Má euforické účinky, aplikuje se nitrožilně nebo šňupáním, vzniká u něho velmi rychle fyzická i psychická závislost, která se může projevit i po podání první dávky. Hrozí u něj velmi vysoké nebezpečí předávkováním. O jakou drogu se jedná?

Kokain.
Hašiš.
LSD.
Heroin.

Hašiš

obsahuje účinnou látku delta-9-tetrahydrokanabinol neboli THC. Jedná se o lisovanou pryskyřici konopí setého nebo konopí indického.
obsahuje účinnou látku diethylamid kyseliny lysergové. Jedná se o lisovanou paličkovice nachové neboli námelu.
je silná stimulační droga, která se prodává ve formě bílého prášku, který se vyrábí z listů koky pravé.
je obsažen v nezralých makovicích. Jedná se o velmi silnou a nebezpečnou drogu, která poškozuje dýchací cesty a játra.

Toluen

je nejčastěji zneužívané organické rozpouštědlo. Při vdechování poškozuje dýchací cesty, jaterní tkáně a vzniká riziko nechtěného předávkování, které je velmi vysoké.
jedná se o legální drogu, která se prodává v lékárnách.
je společně s alkoholem nejrozšířenější légální droga.
se aplikuje pitím malých dávek. Při větších dávkách může způsobit oslepnutí. Někdy se přidává do alkoholických nápojů.

Extáze

se aplikuje kouřením. Extrahuje se ze sušených listů konopí indického.
jedná se o kyselinu lysergovou, která se napouští do papírků zvané tripy.
obsahuje účinnou látku diethylamid kyseliny lysergové. Jedná se o lisovanou paličkovice nachové neboli námelu.
je syntetická droga, která má silné stimulační účinky, člověk je schopen neustálé fyzické aktivity až do vyčerpání organizmu.

Kofein

je látka, která je složena z toluenu a methanolu.
je legální droga, která je obsažena v kávových bobech nebo listech čajovníku. Povzbuzuje činnost mozkové kůry, zahání pocit únavy a podporuje činnost srdce.
vzniká při kvašení ovoce, ze kterého se odděluje destilací.
je přírodní droga, která se získává z listů kofeinovníku pravého.

Do jaké skupiny drog patří LSD, lysohlávky a extáze?

Konopné drogy.
Opiáty.
Halucinogeny.
Organická rozpouštědla.

Mezi stimulační drogy patří

kokain a pervitin.
opium, heroin a hašiš.
toluen , lysohlávky a marihuana.
LSD, lysohlávky a hašiš.

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov