Test 5

SCORM kvíz
Celulóza je surovina pro výrobu zejména

PVC.
mýdel.
glycerolu.
papíru.

Běžně používaný řepný cukr má správný chemický název

sacharóza.
glukóza.
škrob.
celulóza.

Sacharidy

jsou organické sloučeniny, které jsou sladké a používají se jako cukry.
jsou využívány člověkem jako potrava.
jsou organické sloučeniny, které obsahují v molekulealespoň jednu karbonylovou skupinu =C=O a více hydroxylových skupin -OH.
jsou organické sloučeniny, které obsahují v molekule alespoň jednu karboxylovou skupinu =COOH a více hydroxylových skupin -OH.

Disacharidy

vznikají spojením dvou monosacharidů za uvolnění jedné molekuly vody.
jsou makromolekulární látky, které nejsou rozpustné ve vodě.
vznikají spojením velkéhomnožství monosacharidů.
jsou organické sloučeniny, které jsou pro člověka jedovaté.

Tuky

jsou organické sloučeniny, které jsou tvořeny velkým množstvím molekul sacharidů.
jsou základní stavební látkou pro rostliny a živočichy.
jsou estery vyšších karboxylových kyselin a glycerolu.
jsou estery vyšších karbonylových kyselin a ethanolu.

Saponifikace neboli zmýdelňování

je chemická reakce mezi alkoholem a karboxylovou kyselinou, při které vznikají saponáty.
je chemický postup výroby saponátů z kostí živočichů a alkoholů.
je postup výroby pevných živočišných tuků.
je reakce tuku s hydroxydem sodným nebo hydroxidem draselným, při kterém vznikají mýdla.

Bílkoviny

jsou makromolekulární látky složené z karboxylových kyselin , které jsou spojeny tzv. esterickou vazbou -CH-CO-.
jsou makromolekulární látky, které se skládají z aminokyselin, které jsou spojeny tzv. peptidickou vazbou -CO-NH-.
jsou makromolekulární látky, které se skládají ze sacharidů a kyseliny fosforečné, které jsou spojeny tzv. peptinovou vazbou -CO-CN-.
jsou makromolekulární látky, které se skládají z aminokyselin a sacharidů, které jsou spojeny tzv. polymerní vazbou -CO-NH-.

Vitaminy

jsou organické látky, které slouží jako biokatalyzátory a regulují rovnováhu vnitřního prostředí. Živočichové si dokáží vytvářet sami je vitaminy rozpustné v tucích.
se vytvářejí v organizmech živočichů ve žlázách s vnitřní sekrecí a ovlivňují většinu metabolických reakcí.
jsou organické látky, které již v malých dávkách ovlivňují některé chemické děje v organizmech. Vznikají předevších v tělech rostlin, živočichové je musí přijímat potravou.
jsou organické látky, které působí jako katalyzátory biochemických reakcí. Vznikají předevších ve žlázách s vnitřní sekrecí.

Deoxyribonukleová kyselina DNA

má tvar jednoduché šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu ribózy a dusíkaté báze.
má tvar dvojité šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu deoxyribózy a dusíkaté báze. Je nositelkou dědičnosti.
má tvar dvojité šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu deoxyribózy a uhlíkaté báze. V buňkách řídí syntézu bílkovin z aminokyselin a určuje jejich vlastnosti.
má tvar jednoduché šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu deoxyribózy a uhlíkaté báze. Je nositelkou dědičnosti.

Ribonukleová kyselina RNA

má tvar dvojité šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu deoxyribózy a dusíkaté báze. Je nositelkou dědičnosti.
má tvar jednoduché šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu ribózy a dusíkaté báze. Je nositelkou dědičnosti.
má tvar jednoduché šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu ribózy a dusíkaté báze. V buňkách řídí syntézu bílkovin z aminokyselin a určuje jejich vlastnosti.
má tvar jednoduché šroubovice. Je složena z kyseliny fosforečné, sacharidu ribózy a uhlíkaté báze. Je obsažena pouze v rostlinných buňkách. Živočichové si z ní vytváří deoxyribonukleovou kyselinu DNA.

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov