Test 4

SCORM kvíz
Sloučeniny, které se odvozují od uhlovodíků náhradou jednoho nebo více atomů vodíku jiným atomem nebo skupinou atomů, se nazývají

přírodní sloučeniny.
deriváty uhlovodíků.
uhlovodíkové zbytky.
charakteristické skupiny.

Karboxylové kyseliny mají v molekule charakteristickou skupinu

=CO.
-Cl.
-COOH.
-CHO.

Charakteristickou skupinu -OH v molekule obsahují

halogenderiváty.
alkoholy.
aldehydy.
estery.

Aceton patří mezi

halogenderiváty.
alkoholy.
ketony.
tuky.

Vzorec HCHO patří látce

formaldehyd.
kyselina mravenčí.
ethanol.
fenol.

Kyselina octová má vzorec

CH3-CH2-Cl.
C2H5OH.
CH3-COO-CH2-CH3.
CH3-COOH.

Reakcí karboxylové kyseliny s alkoholem vzniká

glukóza a kyslík.
sůl a voda.
ester a voda.
aldehyd.

Fenoly

jsou deriváty uhlovodíků, které mají na benzenovém jádře navázanou charakteristickou skufinu -OF.
jsou deriváty uhlovodíků, které mají na uzavřeném řetězci navázanou charakteristickou skufinu -COOCl.
jsou deriváty uhlovodíků, které mají na lineárním řetězci navázanou charakteristickou skufinu fenolovou skupinu =COF.
jsou deriváty uhlovodíků, které mají na uzavřeném řetězci, zpravidla na benzenovém jádře navázánu charakteristickou skupinu -OH.

Aminokyseliny

jsou organické sloučeniny, které jsou odvozeny od karboxylových kyselin a mají kromě karboxylové skupiny na řetězci navázánu jednu nebo více aminoskupin -NH2.
jsou organické sloučeniny, které jsou odvozeny od karbonylových sloučenin a mají kromě karbonylové skupiny na řetězci navázánu jednu nebo více aminoskupin -NH3.
jsou organické sloučeniny, které jsou odvozeny od benzenu a mají na benzenovém jádře navázánu alespoň jedni charakteristickou skupinu -NO2.
jsou organické sloučeniny, které jsou odvozeny od karboxylových kyselin a mají kromě karboxylové skupiny na řetězci navázánu jednu nebo více charakteristických skupin -NO2.

Sodné nebo draselné soli karboxylových kyselin získaných z tuků se nazývají

bílkoviny.
mýdla.
saponáty.
vitaminy.

Ing. Lubor Hajduch ZŠ J. A. Komenského Kyjov